Fietsbrug Hobbema 2.0 in Zoetermeer,ontwerp: Syb van Breda. De uitvoering start in 2011. Deze brug produceert drie keer meer dan hij gebruikt, foto:RAP.

Uitnodigende tentoonstelling ‘Duurzaamheid is …’ bij RAP

Coen Kampstra, mededirecteur van FARO architecten, zal aanstaande donderdag om 20.00 uur de tentoonstelling ‘Duurzaamheid is …’ openen bij het RAP architectuurcentrum in de Leidse Nieuwstraat. Met deze tentoonstelling worden bezoekers uitgenodigd om mee te denken en te praten over dit onderwerp en hier verslag van te doen op de daarvoor bestemde kaarten. Op de expositie wordt op verschillende niveaus aandacht besteed aan duurzaamheid : van individu tot een duurzame woning, wooncomplexen en hele wijken. “Duurzaamheid is een begrip waar iedereen op alle mogelijke manieren mee geconfronteerd wordt. Het is helemaal in en er zijn verschillende interpretaties van”, aldus Bernard de Mol Moncourt van het RAP en hij vervolgt: “Duurzaamheid heeft te maken met de schaarste van fossiele brandstoffen, met overmatige uitstoot van CO2gas in de atmosfeer, met opwarming van de aarde enz. Duurzaamheid speelt op iedere schaal. Een horloge kan lang meegaan en in die zin duurzaam zijn. Of het is gemaakt van materialen die herbruikbaar zijn en daarom geen verlies geven van grondstoffen bij hergebruik. Een huis kan gebouwd zijn van natuurlijke materialen als leem en stro.”

De tentoonstelling loopt van 2 december tot 7 maart 2011.

Meer info en openingstijden: www.rapsite.nl

Cultuur


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×