Provincie blijft ganzen afschieten

De provincie gaat verder met het afschieten van ganzen. In het Faunabeheerplan zomerganzen Zuid-Holland is geregeld dat de populatie zomerganzen moet worden teruggebracht tot een niveau waarbij de schade aan landbouwgewassen aanvaardbaar is en waarbij de risico’s voor de veiligheid van het luchtverkeer, de volksgezondheid en de flora en fauna minimaal zijn. Naast het afschieten wordener ook ganzen weggevangen en worden de eieren geschud zodat ze niet uitkomen.

Leiden Regio


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×