Bewoners Transvaal: "SP heeft lak aan coalitieakkoord"

De bewoners van de Leidse wijk Transvaal zijn volkomen verrast door de ommezwaai die de SP-fractie afgelopen donderdag maakte door voor de komst van een parkeergarage bij de Morspoort te stemmen: Het bestuur van de wijkvereniging is woedend:”De SP heeft ons voor en tijdens de afgelopen verkiezingen altijd gesteund in onze strijd voor een beter leefklimaat in de wijk en tegen de komst van een parkeergarage. Daarom stond in onze stemwijzer ook dat de SP een goede partij zou zijn om op te stemmen.”

“De SP is duidelijk de weg kwijt,” zo schrijft het wijkbestuur: “De argumenten raken kant noch wal. De SP heeft nu bijvoorbeeld op haar homepage geschreven dat ‘de SP heeft voorgesteld om betaald parkeren in te voeren in Transvaal’ terwijl die plannen allang gemaakt zijn. Dat staat los van wat er met het Morspoortterrein gebeurt. In het coalitieakkoord staat dat de gemeente samen met de bewoners naar een oplossing zal zoeken. Daarom is er een bewonersavond geweest waar de aanwezigen massaal hebben laten weten geen parkeergarage te willen. Daarom heeft de wethouder zelf alternatieven gepresenteerd waar meer animo voor was dan voor de parkeergarage. De SP trekt zich hier niets van aan en heeft lak aan het coalitieakkoord.”

Het bestuur van de wijkvereniging roept de omwonenden op om de SP een protestmail te sturen of om vanavond naar het ‘Huis van de Raad’ aan de Breestraat 70 te komen. Daar vergadert de SP-fractie.

Morgenavond neemt de Leidse gemeenteraad definitief een besluit over de Morspoortgarage, of, zoals de wijkvereniging hem nu noemt: de MorSPoortgarage. De vergadering is live te volgen via www.sleutelstad.nl/raadsvergadering.

Leiden Morspoortgarage


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×