Voor- en tegenstanders van zowel de RijngouweLijn als (bepaalde varianten van) de RijnlandRoute kwamen langs bij het politiek café van het CDA Leiden. Gedeputeerde Asje van Dijk ging daar met de zaal in discussie over de twee omstreden projecten. (Foto: Chris de Waard).

Provincie wil ongefaseerde aanleg Rijnlandroute

De provincie Zuid-Holland gaat er half december bij minister Melanie Schultz voor pleiten de RijnlandRoute in één keer aan te leggen. Volgens gedeputeerde Asje van Dijk, deze avond te gast bij het politiek café van het CDA Leiden, is gefaseerde aanleg een slecht plan. Hij rekent op een extra rijksbijdrage van 200 miljoen euro. Ook had hij mogelijk goed nieuws voor de variant Churchill Avenue. Volgens Van Dijk is de uitgeklede F-variant namelijk niet realiseerbaar. Om bouwtechnische redenen kan een tunnelbak alleen als er aan de bovenkant stutten worden geplaatst om het risico weg te nemen dat de drassige ondergrond de tunnelmuren naar elkaar toe drukt. “En hoe noem je zulke stutten bij een tunnelbak?”, hield Van Dijk de zaal voor. Hij gaf zelf het antwoord: “Juist, een bak met een dak. Een tunnel dus.” Dat betekent dat de F-variant daardoor ongeveer net zo duur wordt als het tracé Churchill Avenue.

Bij minimaal gelijke geschiktheid en kosten is vrijwel iedereen het erover eens dat de Churchill Avenue de voorkeur verdient boven het F-tracé dat naar verwachting minder toekomstbestendig is. Het lost de huidige problemen op tot 2020-2024. Daarna zitten we door de groei van het autoverkeer weer met dezelfde problemen als nu het geval is. Ook Van Dijk ziet het liefste dat die Churchill variant wordt gekozen: “Het is een fantastisch plan. Ook provinciale staten vond het een mooi idee. Daarom wordt het ook meegenomen in alle onderzoeken en berekeningen.” Het verschil in kosten is dus geen issue meer als Van Dijk gelijk heeft. Om de verkeerseffecten van de verschillende tracés goed te kunnen vergelijken wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een dynamisch verkeersmodel. De resultaten daarvan zijn beschikbaar als Van Dijk half december met de minister gaat onderhandelen over de tracékeuze, een extra rijksbijdrage en een ongefaseerde aanleg.

Volgens Van Dijk is er momenteel een omgekeerde beweging gaande. “Eerst zag je dat het project te duur werd. Daarom werd het versoberd. Nu wordt het weer opgetuigd omdat die sobere variant het geld niet meer waard is.” Hij denkt dat de kans groot is dat de Leidse minister Schultz half december instemt met het accepteren van de Churchil Avenue als officiële variant. De zogenaamde A-variant is als goedkoopste ook nog bij het rijk in beeld, maar die lost de verkeersproblemen niet op. Van Dijk daarover: “Door een betere aansluiting met de A4 en de A44 zet je als het ware de sluizen open. Die lopen dan vol, maar het water kan nergens heen. Ik ga echt proberen om Leiden die variant te besparen.”

In het tweede kwartaal van 2011, als ook de uitkomsten van de milieueffectrapportage bekend zijn, wordt het tracé definitief bepaald. Kosten van het project: zo’n 844 miljoen euro. Het tekort bedraagt op dit moment nog zo’n 350 miljoen. Daar komen mogelijk nog extra kosten bij in verband met onzekere factoren tijdens de bouwfase, zoals de bodemgesteldheid. Daardoor worden extra maatregelen mogelijk noodzakelijk.

Leiden Regio RijnlandRoute


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×