Alle fractievoorzitters van de tien partijen die in de Leidse raad vertegenwoordigd zijn, ondertekenden eind april het bestuursakkoord. (Archieffoto: Chris de Waard).

D66 blij met uitwerking nieuwe bestuursstijl

Naast het beleidsakkoord van 16 punten dat de coalitiepartijen D66, VVD, CDA en SP met elkaar sloten, heeft D66 na de verkiezingen in maart ook een voorstel gedaan voor een bestuursakkoord. Daarin staat een aantal uitgangspunten om tot een andere stijl van besturen te komen.

Eén van de belangrijkste is dat het collegedragende partijen vrij staat om eigen afwegingen te maken en op zoek te gaan naar wisselende meerderheden in de raad, met uitzondering van de 16 punten uit het beleidsakkoord. Door die werkwijze verdwijnt de harde scheidslijn tussen oppositie en coalitie is de gedachte. Hoewel die nieuwe werkwijze pas komend voorjaar wordt geëvalueerd, is er ook nu al iets over te zeggen.

Zo bleek bij de begrotingsbehandeling van de afgelopen weken inderdaad dat de coalitiepartijen niet als één blok achter de collegevoorstellen ging staan, maar ook wijzigingsvoorstellen van andere partijen steunden. Andersom stemden verschillende oppositiepartijen regelmatig mee met de coalitie en werd bijvoorbeeld een flink deel van de ingediende wijzigingsvoorstellen gezamenlijk ingediend door partijen uit de oppositie en coalitie. “Dat geeft een prima gevoel wat betreft de nieuwe bestuursstijl,” zei opsteller Paul van Meenen (D66) van het in april door alle partijen onderschreven bestuursakkoord.

Van Meenen: “In het verleden was het aantal moties en amendementen een stuk kleiner, niet omdat de begroting beter was, maar omdat vrijwel uitsluitend de oppositiepartijen met wijzigingsvoorstellen kwamen.” Van Meenen benadrukte afgelopen week nog maar eens dat zijn partij er op zal blijven toezien dat de collegedragende partijen niet alsnog de gelederen zullen sluiten.

Om ervoor te zorgen dat dat ook waargemaakt wordt, is er wel veel overleg tussen de coalitiepartijen onderling. Deze zogenaamde WOF-jes (overleg tussen de fractievoorzitters van de collegedragende partijen met de wethouders) worden vaak gezien als ‘achterkamertjespolitiek’ en daardoor sterk bekritiseerd door de oppositie. Van Meenen over die WOF-jes: “We doen daar ook niet stiekem over, de hele stad mag weten dat we elkaar veel spreken. Maar dat is niet om zaken in achterkamertjes te regelen, maar juist om ervoor te zorgen dat de openheid erin blijft.”

Leiden Bestuursakkoord Leiden Palet 2010


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×