Brede politieke steun voor Sleutelstad

Acht van de tien partijen in Leiden hebben het college opgeroepen om Sleutelstad in te zetten voor het verspreiden van gemeentelijke informatie en Sleutelstad nadrukkelijk mee te nemen in de afweging als in 2012 de zendmachtiging van de lokale omroep Holland Centraal verlengd moet worden. Sleutelstad is van plan om tegen die tijd ook een dergelijke aanvraag in te dienen, waardoor Leiden vermoedelijk moet kiezen. Alleen CDA en VVD stemden tegen het verzoek dat GroenLinks samen met de SP indiende. 

Het onderwerp kwam aan de orde tijdens de begrotingsbehandeling in de Leidse raad, omdat het college 75.000 euro wil besparen door de subsidie van Holland Centraal na 2012 niet meer toe te kennen. Sleutelstad stuurde de gemeenteraadsleden daarop een mail, waarin de raadsleden erop worden gewezen dat daarmee ook toekomstige omroepinitiatieven getroffen zullen worden.

CDA-Wethouder Jan-Jaap de Haan die mediazaken in zijn portefeuille heeft, wil niet zover gaan dat hij nu al met Sleutelstad om tafel gaat om over een positie als publieke lokale omroep te praten. Daarmee zou de ingeboekte bezuiniging vervallen terwijl daar geen dekking voor is. Ook vindt hij dat Sleutelstad ook nu al de rol van lokale omroep in hoge mate vervult. Wel zegde hij de raad toe om te gaan praten over de informatievoorziening via Sleutelstad. Hij wil, mocht Holland Centraal over anderhalf jaar (uit Leiden) verdwijnen, sowieso een discussie met de raad over het Leidse medialandschap.

Videofragment uit de raad over de behandeling van de Sleutelstad-motie (na 6 uur en 40 minuten).

Leiden Palet 2010


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×