VVD morrend akkoord met Leidse begroting

Of het nu toneel was of echt gemeend, de VVD had afgelopen nacht veel tijd nodig om te besluiten of de partij akkoord kon gaan met de Leidse gemeentebegroting voor 2011. Toen de gemeenteraad ver na middernacht eindelijk toe was aan het vaststellen van de begroting vroeg collegepartij VVD om een schorsing. En om een verlenging van de schorsing. In de wandelgangen gonsde het van de geruchten. Zouden ze echt tegen gaan stemmen? Of alleen in een stevige stemverklaring hun ongenoegen uiten bij punten die ze niet binnen hebben gehaald? Niets van dat al, bleek bij de stemming. VVD-fractievoorzitter Paul Laudy gaf aan dat zijn fractie even tijd nodig had gehad om te kijken wat alle aangenomen amendementen en moties, ruim 70 in totaal, materieel nu betekenden. Maar het college bleek alle zorgen te hebben weggenomen en dus stemde de VVD zonder voorbehoud in met de begroting. Dat gold niet voor de ChristenUnie.

Als enige partij stemde de éénmansfractie van Guido Terpstra tegen. “Tegen een begroting stemmen is een heel zwaar middel, maar mijn partij kan nooit instemmen met een begroting waarin structurele kosten worden gedekt met incidentele opbrengsten,” aldus Terpstra die nu juist die kritiek heeft op de dekking die partijen vonden voor het terugdraaien van een flink aantal bezuinigingen.

Uiteindelijk keurde de Leidse raad de geamendeerde begroting rond 2.00 uur vannacht goed. Daarin zijn voor ruim twee ton wijzigingen aangebracht ten opzichte van de conceptbegroting die het college eerder presenteerde. Voor de periode 2012-2014 wil de raad voor nog eens een miljoen andere keuzes maken dan het college nu voorstaat. Die voorstellen zijn nu in de vorm van moties in de begroting verwerkt.

Leiden Palet 2010


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×