Versobering regelingen provinciale politici te traag voor SP

De SP vindt dat de versobering van de regelingen voor provinciale politici te traag verloopt. Tijdens de begrotingsbehandeling door Provinciale Staten heeft de partij voorgesteld om het standaardbudget voor buitenlandse reizen te schrappen, het business class-vliegen voor provinciebestuurders te stoppen, de 1e klas OV-jaarkaart voor Statenleden te vervangen door een 2e klas kaart en de fractiebudgetten van de politieke partijen tegen het licht te houden. Hoewel veel partijen het op zich met de boodschap van de SP eens zouden zijn, stemden ze tegen de voorstellen. Wel zegden ze aldus de SP toe binnenkort in commissieverband naar mogelijke bezuinigingen op de eigen middelen te kijken. De partij zal dit punt zo snel mogelijk agenderen om voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2011 maatregelen te kunnen nemen. 

Geen categorie


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×