Raad mag kiezen: Morspoortgarage of straatparkeren

De Leidse gemeenteraad mag binnenkort kiezen: een uitgeklede Morspoortgarage of parkeren op maaiveld. Het is voor het eerst dat het college de raad een voorstel doet dat uit twee scenario’s bestaat. Een afspraak die het nieuwe college maakte om de besluitvorming in de raad te verbeteren, omdat er dan een betere belangenafwezing gemaakt kan worden. Ook het onderwerp zelf komt voort uit die afspraken. Wilde het vorige college nog tegen de zin van de wijk een parkeergarage tegenover de Morspoort, het nieuwe college sprak af om goed naar de bewoners te luisteren en ook hun alternatieve plan serieus te nemen.

De Morspoortgarage in de oorspronkelijke vorm sneuvelde in de college onderhandelingen. Een kleinere garage bleef wel in beeld. In het nieuwe plan gaat er geen verdieping vanaf, maar wordt er aan de zijkant een stuk vanaf gehaald, omdat anders de aanbesteding overnieuw moet, zo legde VVD-wethouder Van Woensel dinsdagmiddag uit.

Het alternatief, parkeren op straat, ligt dichterbij de wensen van de wijk. Het levert wel minder plekken op dan in het beleidsakkoord is afgesproken. Ook sneuvelen er in die variant meer bomen.

Leiden Morspoortgarage


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×