Uitgangspuntennotitie Licht in ’t zicht voor meer eenduidigheid

De milieuwethouders uit de regio Holland Rijnland hebben vorige week de uitgangspuntennotitie Licht in ’t zicht ontvangen. Die notitie moet leiden tot regionale eenduidigheid bij de verlichting van de openbare ruimte. De kwaliteit van die openbare verlichting moet goed zijn, vanwege de verkeers- en sociale veiligheid. Omdat verlichting energie gebruikt, vindt Rijnland het belangrijk dat het gebruik ervan wel effectief en efficiënt is. Een aantal gemeenten nam op individuele basis al maatregelen. De Milieudienst West-Holland heeft samen met een aantal regiogemeenten alle onderwerpen geïnventariseerd die te maken hebben met de openbare verlichting. Daarbij hebben zij niet alleen gekeken naar het energieverbruik, maar ook naar lichthinder en lichtvervuiling in de openbare ruimte. Voor alle onderwerpen zijn de regionale uitgangspunten vastgelegd in de uitgangspuntennotitie Licht in ’t zicht. De gemeenten kunnen die notitie gebruiken bij hun beleidsplannen en als naslagwerk.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×