Gilles Erkens, foto: PR.

‘Mysteries van het Rijnland’ belicht tijdens Winterlezing Naturalis

Gilles Erkens zal tijdens een interessante winterlezing de mysteries van het Rijnland ontrafelen. De beïnvloeding door de mens speelt hierbij al sinds de prehistorie een belangrijke rol. Dit toont Erkens duidelijk aan in zijn onderzoek van de Rijn en haar delta. Hieruit blijkt, dat de mens ook in de prehistorie al op grote schaal gebieden in Duitsland ontboste. Deze ontbossing leidde tot een sterke toename in de aanvoer van slib, waardoor het uiterlijk van het Nederlandse rivierengebied ingrijpend is veranderd. Het deltagebied groeide sterk, ten koste van onder andere de veenmoerassen in het Groene Hart. Erkens laat in zijn fascinerende lezing zien hoe gevoelig grote riviersystemen en hun delta’s zijn voor veranderingen in landgebruik en klimaat, in het verleden en in de toekomst.

De lezing vindt plaats op zondag 7 november, aanvang 13.00 uur in de Cinema van Museum Naturalis. Meer info: www.naturalis.nl

De Leidse Winterlezingen is een serie van vier boeiende lezingen over aarde en klimaat die gehouden worden in Naturalis. De lezingen zijn bedoeld voor iedereen met belangstelling voor onze planeet. Meer info: www.leidsewinterlezingen.nl

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×