D66 ziet geen gebroken verkiezingsbelofte

Er is geen sprake van kiezersbedrog nu D66 alsnog meewerkt aan de aanleg van de RijnGouwelijn. “En dat zal ook niet gebeuren,” aldus D66 fractievoorzitter Paul van Meenen. Met die boodschap ging hij afgelopen avond naar de leden van zijn partij. Van Meenen hield zijn achterban voor dat nú de medewerking staken of uit het college stappen de snelste weg naar de komst van de RGL door de binnenstad is. Ook zou de ROVER-variant daarmee meteen van de baan zijn. Door in te stemmen met het advies van de commissie Staal werkt D66 nu weliswaar mee aan de uitvoering van de bestuursovereenkomst met de provincie, waarin is vastgelegd dat de RGL over het Hooigracht-Langegrachttracé wordt aangelegd, maar niet voordat er een 16 maanden durende MER-procedure is doorlopen. Die wordt bovendien getoetst door de onafhankelijke Commissie voor de MER. Met die toetsing is de provincie vrijdag akkoord gegaan. In die commissie zit onder andere Prof. Dr. Nijkamp die ook deel uitmaakte van de Commissie Staal.

Pas als een meerderheid van de gemeenteraad over 16 maanden tot de conclusie komt dat één van de twee te onderzoeken binnenstadtracés het beste alternatief is, kan voor D66 het moment komen om uit het college te stappen. Dan blijven zitten zou in de ogen van Van Meenen pas echt meewerken aan de komst van de sneltram door Leiden betekenen. “In dat geval kan instemmen strijdigheid betekenen met het verkiezingsprogramma.” Tot die tijd hoopt de partij dat de ROVER-variant (over dubbel bestaand spoor) als beste uit de bus komt, of dat het hele project wordt afgeblazen. Bijvoorbeeld omdat er door de bezuinigingen geen geld meer voor is. D66 gaat er daarbij vanuit dat de ROVER-variant door de kiezers niet wordt ervaren als ‘een RGL door Leiden’

Niet alle leden van D66 zijn ervan overtuigd dat de lijn die de partij nu kiest de juiste is. Oud-raadslid Arjan Stoffels stelde een aantal kritische vragen.

De mogelijkheid dat D66 uiteindelijk uit het college zal stappen is volgens Van Meenen dus niet uit te sluiten. Hij wees zijn partijleden erop dat ondanks de enorme winst van D66 bij de gemeenteraadsverkiezingen, er nog altijd een nipte meerderheid in de Leidse raad is die voor de RijnGouwelijn door het centrum is (20 voor, 19 tegen). Toch is hij vol vertrouwen dat in de tijd die er nu rest tot het definitieve beslismoment een meerderheid zal inzien dat de ROVER-variant in elk geval een acceptabel alternatief is. Daarbij kijkt hij nadrukkelijk ook naar GroenLinks die zich al enige tijd hard maakt voor spoorverdubbeling.

Paul van Meenen over de terughoudendheid met reageren in de afgelopen weken: “Sinds we een grote partij zijn, wordt elk woord door de provincie op een goudschaaltje gewogen.”

Dat de ‘buitenom’ variant kansrijk is, blijkt volgens D66 ook uit het feit dat de provincie, die dat persé niet wil, pas na grote druk uit Leiden akkoord is gegaan met het meenemen van de variant in de MER-procedure. Dat was zeer tegen de zin van gedeputeerde Asje van Dijk die onlangs nog nadrukkelijk liet weten zich niet te kunnen voorstellen dat de bestaand spoor variant als beste uit de bus komt. Door hem nu toch te onderzoeken, is die kans er in elk geval gekomen.

De komende periode gaat een interne werkgroep van D66 de mogelijke scenario’s en de gevolgen daarvan onderzoeken. Voordat de fractie na het doorlopen van de milieueffectprocedure een definitief standpunt zal innemen, worden de leden opnieuw geraadpleegd.

Leiden Regio RijnGouwelijn


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×