Aanbesteding Ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan

Het college heeft een kaderbesluit aan de raad voorgelegd, om de `Ontsluiting Bio Science Park, deelproject 1 – aanleg ongelijkvloerse kruising’ als een integrale ontwikkelopgave aan te besteden. Het uitgangspunt voor de aanleg van die ongelijkvloerse kruising is dat er een geïntegreerd contract door middel van een Europese aanbesteding in de markt wordt gezet. Het is de bedoeling dat de geïnteresseerde marktpartijen in onderlinge concurrentie komen tot de economisch meest voordelige oplossing voor ontwerp en realisatie. De ontwikkeling van het Leiden Bio Science Park en de verbetering van de bereikbaarheid van de stad zijn twee belangrijke speerpunten van het college.

Burgemeester en wethouders willen het Leiden Bio Science Park laten doorgroeien tot een wereldwijd toonaangevend kennis- en bedrijvencentrum op het gebied van “life science”. Dat betekent niet alleen dat er meer bedrijvigheid en voorzieningen moeten komen, maar ook dat het aantal arbeidsplaatsen toeneemt, wat automatisch leidt tot meer verkeer. De Plesmanlaan vormt een belangrijke schakel in de hoofd verkeersstructuur van de stad en vormt de belangrijkste stadsentree in het westelijk deel. Om op de ontwikkelingen van nu en de toekomst in te spelen, is het volgens de gemeente noodzakelijk dat de doorstroming van het verkeer op de Plesmanlaan en de bereikbaarheid van het Leiden Bio Science Park verbetert. Tot en met 2015 geeft de gemeente prioriteit aan de aanleg van een ongelijkvloerse kruising op het kruispunt Plesmanlaan-Haagse Schouwweg, een nieuwe ontsluiting vanaf de Plesmanlaan naar het Leiden Bio Science Park, en de herinrichting van het kruispunt Einsteinweg-Plesmanlaan.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×