Start gunningfase studentencampus Lammenschanspark

De selectiefase voor de aanbesteding van de herontwikkeling van het Lammenschanspark, dat moet veranderen in een studentencampus met ruimte voor maximaal 2.000 studenten, is vandaag afgerond. Vier combinaties deden mee aan de selectiefase. Zij voldeden allemaal aan de selectiecriteria. Vanaf komende donderdag kunnen die combinaties deelnemen aan de gunningfase. Een beoordelingscommissie zal de inschrijvingen beoordelen en de besluitvorming voorbereiden. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad komend voorjaar een besluit neemt over de aanbesteding. Daarna kan de gemeente tot de gunning overgaan. De opdracht tot herontwikkeling gaat naar de partij met het beste plan. Daarbij is vooral aandacht voor de hoeveelheid studentenwoningen, de ruimtelijke en functionele aansluiting op de directe omgeving en de kwaliteit van de leefomgeving op de korte en lange termijn. Op www.leiden.nl/Lammenschanspark is meer informatie te vinden.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×