Symposium De Nieuwe Bijbelvertaling, winst of verlies?

De in 2004 verschenen Nieuwe Bijbelvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap, kent voor en tegenstanders. Voorstanders zien de NBV als een Bijbel in levende taal, begrijpelijk en modern. Tegenstanders vinden dat de stijl van de NBV ten koste gegaan is van de trouw aan de brontekst. Wie meer wil weten over de totstandkoming van deze vertaling en van de voors en tegens, is op zondag 31 oktober welkom in Kerkelijk Centrum de Regenboog. Daar vindt vanuit de Protestantse gemeente Leiden en met steun van de Leidse Raad van Kerken, ter gelegenheid van de Nationale Bijbelzondag een Bijbelvertaalmiddag plaats. Er worden diverse workshops over het vertalen van de Bijbel gegeven en er is aandacht voor de manier waarop de diverse in omloop zijnde Bijbelvertalingen beoordeeld kunnen worden. Tenslotte gaat ds. Piet Warmehoven uit Leiden Zuidwest de discussie aan met Rieuwerd Buitenwerf en Matthijs de Jong, twee Leidse vertalers van het Nederlands Bijbelgenootschap. Het symposium duurt van 14.30 tot 17.00 uur en is gratis toegankelijk. De Regenboog is te vinden aan Watermolen 1 in de Merenwijk. Aanmelden is niet nodig.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×