SP bezorgd over privacyschending Stadsbank

De SP maakt zich zorgen over vermoedelijke privacyschending door de Stadsbank en stelt het college daar vragen over. De Stadsbank helpt Leidenaars met schulden, bij de sanering daarvan. De bank stuurt met dat doel een standaard brief naar alle schuldeisers, met daarin de vraag hoeveel zij van hun schuldenaars eisen. Twee van die brieven gingen van de zomer ook naar een basisschool. Op die school zitten kinderen uit twee gezinnen die gebruik van de schuldhulpverlening maken. De Stadsbank wilde weten hoeveel de basisschool nog aan openstaande rekeningen bij die gezinnen had. Bij de twee brieven zaten bijlagen, waarin de volledige financiële situatie van de schuldenaren te lezen was. Ze bevatten onder meer informatie over het inkomen, de gezinssamenstelling, de ziektekostenverzekering, de toeslagen en de huur.

De SP vindt dit moeilijk te rijmen met de privacy van de schuldenaren. Vooral ook, omdat er op de brieven niet stond dat ze vertrouwelijk waren. Bovendien waren de documenten in de zomervakantie verstuurd. De persoonlijke informatie heeft dus een tijd op de deurmat gelegen. De SP heeft moeite met deze gang van zaken en zal het college er vragen over stellen.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×