Rond dak- en thuislozenopvang De Zaak aan het Papegaaisbolwerk is een onhoudbare situatie onstaan. Daklozen die er willen afkicken en toewerken naar een baan en een eigen woning glijden af en raken zelf ook verslaafd. (Foto: D66 Leiden).

D66 vreest afglijden niet-verslaafde daklozen

Niet-verslaafde daklozen die gebruik maken van de opvang in Nieuwe Energie bij het Papegaaisbolwerk glijden af en raken soms zelf ook aan de drugs door de hechte omgang met verslaafden die daar min of meer de dienst uitmaken. Dat stelt D66 na ‘een rondje langs de velden’. De situatie is onhoudbaar geworden door de problemen met de vele daklozen die rond het gebouw verblijven en daar drugs gebruiken. Ook slapen veel daklozen buiten op het terrein naast het (in verband met bezuinigingen met sluiting bedreigde) opvangcentrum. Fractieleden van D66 gingen langs bij de dag- en nachtopvang in Nieuwe Energie, de Veegploeg, de SPIL en andere locaties die een belangrijke rol spelen in het dagelijks leven van dak- en thuislozen in Leiden. De partij trekt nu aan de bel in een serie vragen aan het college.

D66 wil weten hoe erg de situatie uit de hand is gelopen en vraagt om structurele maatregelen op het gebied van woonruimte, dagbesteding en activering naar een baan voor de Leidse daklozen. De partij wil niet alleen weten of er extra woonruimte beschikbaar kan komen, maar ook hoe het gaat met daklozen die eerder al een woning toegewezen hebben gekregen.

De partij heeft bij de Veegploeg te horen gekregen dat er al enige tijd een personeelstekort is. Door minder begeleiding, kunnen er minder daklozen mee om de stad schoon te vegen. Dagelijks wordt er geloot. De rest moet de dag maar zien door te komen met ‘computeren’ of ‘iets voor zichzelf doen’. D66 wil dat het college de mogelijkheid onderzoekt om de veegploeg uit te breiden, zodat ook bedrijven er, tegen betaling, gebruik van kunnen maken.

Tenslotte wil D66 dat Leiden in actie komt om de schuldproblematiek aan te kaarten waar veel zwerfjongeren mee kampen. Als ze zich melden bij het ServicePunt Informatie en Leren (SPIL) van De Binnenvest voor een postadres en het aanvragen van een uitkering, krijgen ze namelijk te maken met achterstallige premies voor de verplichte zorgverzekering.

“Jongeren, maar ook ouderen, die jarenlang hebben gezworven en geen adres hadden, worden als ze een postadres bij De Binnenvest krijgen en een uitkering aanvragen geconfronteerd met het feit dat zij met terugwerkende kracht verzekerd moeten zijn voor zorgkosten. Dit betekent in één klap een hoge schuld (mede door de extra incassokosten). Als de achterstand meer is dan 6 maanden, dan wordt bovendien een boete geheven van 30% van de premiekosten. Om deze bedragen te innen legt de zorgverzekeraar beslag op de uitkering totdat de volledige achterstand is weggewerkt,” zo schrijft D66 aan het college. De partij wil graag dat Leiden dit bij het Rijk aankaart.

Leiden daklozen


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×