Subsidie voor scholing in logistiek

De provincie zet geld opzij voor het opleiden van leerlingen in de logistiek. In het Provinciehuis ontvingen Bastiaan de Roo, directeur van de Kamer van Koophandel Rijnland en Arie Rijsdijk, onderwijsmanager van ROC ID College woensdag een cheque uit handen van Asje Van Dijk, gedeputeerde van Zuid-Holland. Met behulp van het geld gaan de Kamer van Koophandel en het ROC ID College meer aandacht vestigen op scholing en carrière in de logistiek. Daarvoor gaat een aantal bedrijven uit de logistieke sector samenwerken met de lokale overheid en de opleidingscentra. In deze regio bevinden zich veel bedrijven die actief zijn in de logistieke dienstverlening. Dat zijn niet alleen de internationale transportbedrijven, maar bijvoorbeeld ook verhuizers en afvalvervoerders. De logistieke sector vreest voor knelpunten in de arbeidsmarkt. Oorzaken daarvan zijn onder andere de vergrijzing, het feit dat steeds minder jongeren voor een logistieke opleiding kiezen en uitbreiding van de groene economie rond Boskoop.

Het logistieke proces is de laatste jaren flink geautomatiseerd. Het werk bestaat allang niet meer alleen uit het spreekwoordelijke “dozenschuiven.” Juist vanwege de automatisering is behoefte aan goed geschoold personeel en medewerkers die in staat zijn leiding te geven. Het project `Naar een toekomstbestendige logistieke sector in de regio Rijnstreek’ waarvoor de subsidie bestemd is, begint op 10 februari met een startbijeenkomst voor de samenwerkende partners.

Regio


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×