Steegh: "Maatregelen voor Transvaal onvoldoende"

De gisteren afgetreden GroenLinks-wethouder John Steegh schaart zich achter zijn fractie en vindt ook dat in de plannen van het college te weinig maatregelen werden genomen om de leefbaarheid in de wijk Transvaal te waarborgen als daar een tijdelijke parkeergarage voor 460 auto’s komt. Steegh schrijft dat in een verklaring naar aanleiding van zijn aftreden: “Als je vol voor een parkeergarage gaat, ga je ook vol voor maatregelen die dat voor de omwonenden aanvaarbaar kunnen maken. Dat hoort ook bij democratie, niet alleen het hebben van een meerderheid in de gemeenteraad. Daar komt in de ogen van mijn fractie onvoldoende van terecht en ik deel die mening.” Steegh toont zich erg teleurgesteld: “Stranden zo kort voor de eindstreep voelt extra zwaar. Ik kijk wel terug op positieve samenwerking in het college en met de ambtelijk medewerkers.” Hij noemt zijn wethouderschap de mooiste functie die hij ooit heeft gehad.

Steegh noemt het extra spijtig dat hij juist nu moet aftreden: “Luttele dagen nadat de gemeenteraad met ruime meerderheid heeft ingestemd met de Ringweg Oost die ik – namens het college – heb voorbereid. Er zijn nog wel meer onderwerpen waar ik met genoegen op terug kijk, en zeker niet alleen de dingen waar ik als portefeuillehouder als eerste op kon worden aangesproken, we waren een goede ploeg. Ik noem de Nota Bereikbaarheid, het positieve compromis dat we met de provincie Zuid-Holland hebben bereikt over een nieuw tracé voor de RijnGouwelijn, het GroenActiePlan en de Klimaatnota. Maar ook op initiatief van de collega’s de solide financiële basis die door het college is gelegd zodat we in de stad kunnen investeren, de creativiteit waarmee het onderwerp “Kooiplein” uit het slop is getrokken, de prioriteit die aan de groene singelrand wordt gegeven en het in tijden van crisis zo goed mogelijk overeind houden van het ruimhartige sociale beleid van de gemeente.”

Steegh wil zich de komende weken stevig met de verkiezingscampagne voor GroenLinks gaan bezighouden. “We gaan voor een goed resultaat en ik hoop na de verkiezingen opnieuw een bijdrage te kunnen leveren aan het besturen van deze stad. Ik heb zin in de toekomst van Leiden.” Dat laatste zal er na de vertrouwensbreuk niet makkelijker op worden. CDA, VVD en PvdA voelen vooralsnog niet veel meer vooor een samenwerking met GroenLinks. Eerder waren ale partijen nog wel positief over een voortzetting van het college als de verkiezingsuitslag dat mogelijk zou maken.

Leiden steeghweg


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×