Vragen CDA over strooibeleid

Het CDA stelt het college een aantal vragen over het strooibeleid. De partij heeft na een inspectie geconstateerd dat fietspaden vaak minder goed begaanbaar zijn dan wegen en dat vooral het stationsplein en busstation gevaarlijk glad zijn. Het CDA vraagt of burgemeester en wethouders vinden dat het hun taak is te zorgen voor veilig verkeer voor voetgangers, fietsers en automobilisten en of de gemeente op plaatsen strooit waar veel voetgangers en fietsers komen. Verder is de partij benieuwd naar een eventueel Leids strooibeleid.

Leiden kent een aantal woonservice-zônes en andere locaties voor ouderen en mensen die invalide zijn. Het CDA wil weten of er op die plaatsen extra inzet verleend is om de aanwezige voorzieningen bereikbaar te houden. De inzet voor die doelgroepen moet volgens de partij ook verleend worden in de Breestraat, Haarlemmerstraat en op het Stationsplein. Bovendien wil het CDA weten of het college bereid is voortaan niet alleen de straten, maar ook de fietspaden en trottoirs sneeuw- en ijsvrij te maken. Tenslotte vraagt de partij of het college bereid is voorzorgsmaatregelen bekend te maken. Daarbij valt onder andere te denken aan de mogelijkheid voor burgers om strooizout op te halen.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×