Volkstuinders staken verzet tegen aanleg fietspad

Er was twee jaar intensief onderhandelen voor nodig, maarnu ligt er dan een akkoord. De Leidse Bond van Amateurtuinders en de gemeente hebben een convenant gesloten over de aanleg van een fietspad over het terrein van Tuinvereniging Ons Buiten in Leiden Noord. Voor het fietspad moeten 11 volkstuinen wijken. Die worden op het terrein van Ons Buiten gecompenseerd is nu afgesproken. Met het fietspad wil de gemeente de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van het centrale park ‘De Tuin van Noord’ berbeteren. Naar verwachting zal de Gemeenteraad van Leiden begin volgend jaar beslissen over de aanleg van het fietspad.

Met het nieuwe fietspad worden de sportvelden, Tuinvereniging Ons Buiten, de schooltuinen, het huidige Noorderpark en het nieuwe park van de Voorthuijsenlocatie met elkaar worden verbonden. Ook wordt met dit fietspad een directe aansluiting gecreëerd op het fietspad dat via de Slaaghwijk en de Merenwijk naar het plassengebied loopt, waardoor een doorlopend fietspad ontstaat dat onderdeel uitmaakt van het Hoofdfietsnetwerk.

Leiden tuinvannoord


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×