Inspraakperiode Visie op Zuid-Holland

De ontwerp Visie op Zuid-Holland en de bijbehorende ontwerp Verordening Ruimte en plan-MER zijn vanaf maandag ter inzage beschikbaar. De stukken liggen tot en met 17 januari op het provinciehuis en de gemeentehuizen. Zuid-Hollandse Burgers, gemeenten en maatschappelijke organisaties kunnen in die periode hun zienswijze op het stuk indienen, via www.zuid-holland.nl/visieopzuidholland. Tijdens de inspraakperiode wordt er een aantal regionale informatieavonden georganiseerd. Op maandag 14 december zijn belangstellenden tussen 19.30 en 21.30 uur welkom bij Naturalis. Projectmedewerkers staan dan paraad om alle vragen te beantwoorden en met behulp van kaartmateriaal toelichting te geven.

Naar verwachting stellen Provinciale Staten in juni de Visie op Zuid-Holland en de Verordening Ruimte definitief vast. Vanaf dat moment geldt de visie als het ruimtelijke beleid van de provincie. De visie moet er toe leiden dat het in 2020 goed werken, wonen en leven is in Zuid-Holland.

Leiden Regio


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×