Boek over historie Tuinstad-Staalwijk

De Leidse wijkorganisatie Tuinstad Staalwijk overhandigt op 25 november het eerste exemplaar van een boek over de geschiedenis van de wijk aan wijkbewoner burgemeester Lenferink en andere wijkbewoners. Een jaar geleden organiseerde het wijkcomité een avond over het ontstaan van de wijk tussen de Lammenschansweg, de Witte Singel, de Schelpenkade en de spoorlijn Leiden-Utrecht. De Leidse historicus Cor Smit heeft zijn lezing van vorig jaar als basis genomen om de geschiedenis van Tuinstad Staalwijk vanaf de middeleeuwen tot nu te beschrijven. Woningbouwverenigingen hebben een belangrijke rol gespeeld bij het ontstaan van de wijk. In aparte kaders is nog veel extra materiaal opgenomen, zoals een verklaring van de straatnamen en verhalen over vroeger van oudere wijkbewoners. Het boek is rijk geïllustreerd met veel kleur.

Burgemeester Lenferink krijgt het eerste exemplaar om 20.30 uur aangeboden. Cor Smit staat stil bij markante gebeurtenissen uit de geschiedenis van Tuinstad-Staalwijk en laat daaar ook beeldmateriaal bij zien. Daarnaast zal er volop gelegenheid zijn om eigen verhalen en ervaringen uit te wisselen met andere (ex)wijkbewoners.

Vanaf 26 november is het boek voor € 10 verkrijgbaar bij:
Boekhandel de Kler aan de Breestraat,
Fotospeciaalzaak Nico van der Horst aan de Doezastraat en
Wijkservicepunt Libertas op de hoek van de Herenstraat en de Magdalena Moonsstraat.

Voor een hapje en drankje wordt gezorgd en de toegang voor de avond is gratis. Vooral (ex-)bewoners en ondernemers van de wijk worden uitgenodigd om aanwezig te zijn, maar ook andere belangstellenden zijn welkom.

Locatie: Speeltuinvereniging Zuiderkwartier aan de Anjelierstraat (zijstraat Seringenstraat). De avond begint om 20.00 uur op woensdag 25 november. Vanaf 19.30 uur is de zaal open.

Cultuur Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×