Overeenstemming RGL en RijnlandRoute

Het Rijk steunt de provincie in het standpunt dat de RijnlandRoute en het westelijke deel van de RijnGouwelijn nodig zijn, om de geplande woningbouw en economische ontwikkelingen in Holland Rijnland mogelijk te maken. Voor de RijnlandRoute gaat de voorkeur uit naar het N11-Westtracé. Het voorkeurstracé van de RijnGouwelijn gaat tot aan de kust van Katwijk en Noordwijk. Omdat het met de bijdrage van het rijk niet mogelijk is de RGL en RijnlandRoute tegelijk te realiseren, zoeken de regio en het rijk de komende vijf maanden naar mogelijkheden om de werkzaamheden in fasen uit te voeren. Ook wordt gezocht naar extra geld.

Leiden Regio RijnlandRoute


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×