Presentatie Leidse kerken en de WMO

De Diaconie Protestantse gemeente Leiden en de RK Diaconie Leiden hebben de brochure Leidse kerken en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) samengesteld. Dit boekje bevat de resultaten van een onderzoek onder de Leidse wijkgemeenten en parochies. Bij dat onderzoek is gekeken welke directe en indirecte bijdragen de kerken aan de WMO leveren. De brochure geeft beknopt inzicht in de achtergrond van de WMO en laat in woord en beeld het historische en maatschappelijk belang van de maatschappelijke inzet van de Leidse kerken zien.

Ook bevat het boekje de kansen en zorgen die een samenwerking met de gemeente kunnen opleveren. De kerken hopen dat de brochure de gemeente aanzet om nauwer met hen samen te gaan werken op het gebied van de WMO, zodat ook de gemeente de sociale en maatschappelijke taak van de kerk kan benutten.

Komende zaterdag wordt het boekje in de Hartebrugkerk gepresenteerd. Iedereen is welkom tussen 11.00 en 12.00 uur.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×