Gemeente gaat 60 miljoen investeren uit opbrengst NUON-aandelen

59,2 Miljoen euro. Dat is het bedrag dat de gemeente de komende jaren gaat steken in een flink aantal projecten. Het geld is afkomstig van de opbrengst van de NUON-aandelen aan het Zweedse Vattenfall. Na 2011 komt er nog eens een bedrag van bijna 50 miljoen vrij uit die verkoop. Mogelijk wordt een deel daarvan gebruikt om bezuinigingen te voorkomen. De meerjarenbegroting voor 2012 en 2013 laat nog een tekort zien en bezuinigingen zijn daarom in principe onontkoombaar. Van de bijna 60 miljoen waar het college nu wel al een bestemming voor heeft, wil men 35 miljoen steken in de aanleg van de Ringweg Oost en de Rijnlandroute. Zo’n 15 miljoen gaat naar het aantrekkelijker maken van de binnenstad (stadsherstel, wonen boven winkels, parkeergarages en vaarroutes).

Een bedrag van 9 miljoen gaat naar projecten als het Kooiplein, het Bio Science Park en studentenhuisvesting en woningisolatie.Tenslotte wil Leiden ook 2 miljoen bijdragen aan een nieuw aan te leggen ijsbaan. Dit onder de voorwaarde dat ook de regiogemeenten over de brug komen. Tenslotte gaat er vier miljoen in een potje om toekomstige uitgaven te kunnen doen die anders door de recessie zouden sneuvelen.

De gemeenteraad moet over de voorstellen een besluit nemen. Wanneer dat zal gebeuren is nog niet bekend. Als het aan oppositiepartij D66 ligt, is dat in elk geval pas na de verkiezingen van maart volgend jaar. De partij maakt zich boos over het feit dat de voorstellen die het college nu heeft gedaan, zijn voorgekookt met de collegedragende partijen tijdens geheime zondagmiddagoverlegjes in achterkamertjes. De oppositiepartijen hebben hierdoor vooraf geen invloed op de plannen kunnen uitoefenen.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×