Vragen D66 over NUON-miljoenen

D66 stelt het college vragen over de miljoenen die de verkoop van de aandelen NUON opgeleverd hebben. De partij heeft begrepen dat er vertrouwelijke overleggen over de besteding plaatsvinden, tussen vertegenwoordigers van de coalitiefracties van PvdA, VVD, CDA en GroenLinks en burgemeester en wethouders. Eén van die overleggen zou op zondag 27 september hebben plaatsgevonden. D66 wil nu weten of deze overleggen inderdaad plaatsvinden en of het college er aan deelneemt.

Als dat zo is, vindt de partij dat een “volstrekte minachting van de Raad, c.q. van de lokale democratie”.Ook meent de partij dat die eventuele deelname aan het overleg haaks staat op de toezegging van het college aan D66 en de raad, dat er een openbaar debat zal plaatsvinden over de besteding van deze miljoenen. De partij wil nu van burgemeester en wethouders weten wanneer en hoe zij dit openbare debat gaan organiseren en of zij kunnen garanderen dat daar niet al in de “achterkamertjes”premature besluiten over worden genomen.
Tenslotte vraagt D66 of het college het er mee eens is dat het om een dermate groot bedrag gaat, dat een besluit over de besteding ervan pas na de verkiezingen in maart, genomen kan worden.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×