PvdA ontevreden over reactie college op vragen Winnersway

De PvdA is niet tevreden met de antwoorden van het college op de vragen over Winnersway. De partij legt burgemeester en wethouders dan ook aanvullende vragen voor en kaart dit onderwerp aan tijdens een volgende commissievergadering. Het college antwoordde onder meer op de eerder gestelde vragen, met de opmerking dat de gemeente geen enkele verantwoordelijkheid heeft voor de cliënten die bij de opvang voor verslaafden verblijven. De partij vindt dat vreemd, omdat deze cliënten wel een bijstandsuitkering krijgen en dus feitelijk ook klant van de gemeente zijn. Verder zou het college het niet nodig vinden de cliënten te informeren over de tekortkomingen bij Winnersway, omdat de onderzoeksrapporten openbaar zijn en zij deze dus ook zelf kunnen lezen. In de reactie op de vragen geven burgemeester en wethouders toe dat de gemeente Winnersway in de eerste plaats beoordeelt op het aantal cliënten dat uitstroomt naar werk, dan wel een resultaat in de vorm van maatschappelijke participatie. Klachten van cliënten werden alleen aan derden doorgegeven. De PvdA vindt dat niet voldoende.

 

De gemeente heeft de afgelopen vijf jaar mogelijk ruim een miljoen in Winnersway geïnvesteerd. “Dan kan toch niet volstaan worden met het doorgeven van klachten en het beoordelen van het resultaat, maar moet de gemeente zelf inzicht hebben in hoe die doelen bereikt worden en wat er met het geld is gebeurd,” aldus de PvdA. Bovendien maakt de partij zich nu ook zorgen over de situatie van andere bijstandsgerechtigden en vraagt zich af of de gemeente wel bekend is met het werk van de re-integratiebedrijven. De PvdA wil weten of het college wel weet waar het geld van die bedrijven naartoe gaat en of deze bedrijven ook alleen op resultaat en binnenkomende klachten beoordeeld worden.

Nadat de misstanden in maart bekend werden, zou de wethouder alle cliënten benaderen om naar hun ervaringen te informeren. Hij heeft dit uiteindelijk in de zomer gedaan, door hen een brief te sturen. De PvdA vindt dit onvoldoende en had prijs gesteld op persoonlijk contact met de betrokkenen.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×