Halt-straf voor spijbelaars

Spijbelaars uit de regio Holland Rijnland krijgen vanaf dit najaar een Halt-straf. Zo moet worden voorkomen dat het verzuim erger wordt en dat de jongeren geen startkwalificatie halen. Beginnende spijbelaars en leerlingen die regelmatig te laat komen kunnen door de leerplichtambtenaar worden doorverwezen voor een Halt-afdoening. De start van deze aanpak ligt bij de ondertekening van een Halt-convenant. Deze wordt ondertekend door Henri Lenferink, voorzitter van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland en door vertegenwoordigers van Halt en het Openbaar Ministerie. Deze ondertekening vindt maandag plaats aan het begin van een bijeenkomst over Halt-afdoening van schoolverzuim voor alle scholen in de regio.

Leiden Regio


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×