Geen subsidie voor Talent en Topsport

Het college heeft besloten de subsidiekraan dicht te draaien voor het Regio Steunpunt Talent en Topsport. Burgemeester en wethouders namen dit besluit afgelopen dinsdag naar aanleiding van de evaluatie van het Topsportbeleid 2006-2008. Voorstel is nu, om de Stichting Topsport Leiden op te richten. Deze stichting gaat zich dan bezighouden met de uitvoering van het topsportbeleid. Ook wil het college voor tenminste twee jaar een topsportcoördinator aanstellen. Deze zal actief zijn op meerdere terreinen, zodat een integrale aanpak en bundeling van beschikbare middelen goed mogelijk is. Op deze manier komt het college tegemoet aan de wens van de topsportverenigingen om een steunpunt voor de topsport in Leiden te realiseren, waarmee meer concrete en pro-actieve verenigingsondersteuning geboden kan worden en waarmee beter op de Leidse situatie ingespeeld kan worden. De coördinatie richt zich in eerste instantie vooral op de ondersteuning van de topsportverenigingen, de begeleiding van de talenten in het onderwijs, de verbetering van de infrastructuur binnen de topsport en onderzoek naar structurele sponsoringsmogelijkheden.

Leiden Sport


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×