Water Maresingel ernstig verontreinigd

De baggerwerkzaamheden in de Maresingel zijn per direct stopgezet. Tijdens het uitbaggeren van de singel kwamen er afgelopen week talloze meldingen over op het water drijvende olie binnen bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Na inspectie is gebleken dat er olievervuiling aanwezig is in de Maresingel. Watermonsters bleken zo ernstig vervuild dat het hoogheemraadschap de gemeente Leiden heeft opgedragen de werkzaamheden per direct tot nader order stil te leggen. Het water bevat vooral te hoge concentraties anthraceen, fenantreen en benzo(a)antraceen. Afgelopen week heeft het hoogheemraadschap al maatregelen laten nemen om verspreiding van de olie te voorkomen. Milieuwethouder John Steegh komt later vandaag met een verklaring.

Aangezien de aangetroffen PAK-concentraties het maximaal toegestane risiconiveau overschrijden legt Rijnland het werk aan de Maresingel tot nadere order stil. Voor PAK worden relatief scherpe normen gehanteerd omdat deze stoffen schadelijk zijn voor waterorganismen en mensen. Het is aan te raden om contact met dit water te vermijden. Het water in de Maresingel is geen zwemwater en daardoor is de kans dat mensen ermee in aanraking komen volgesn Rijnland gering.

Leiden Nieuws gasfabriekterrein


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×