Gecombineerde belastingaanslag gemeente en hoogheemraadschap

Vanaf 2011 ontvangen de inwoners van Leiden, Oegstgeest, Gouda, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude, een gecombineerd aanslagbiljet voor waterschapslasten en gemeentelijke lasten. Deze zes gemeenten en het hoogheemraadschap van Rijnland richten een gezamenlijke belastingorganisatie op. In die organisatie gaan zij samenwerken op het gebied van belastingheffing. Uiteindelijk moet dit gaan leiden tot een besparing van 3,3 miljoen euro per jaar.

De nieuwe organisatie wordt gevestigd in Leiden. Wethouder Gerda van den Berg wordt voorzitter. Het Dagelijks Bestuur bestaat verder uit Hans Pluckel, hoogheemraad van het hoogheemraadschap van Rijnland en Eric Mackay, wethouder van Oegstgeest.

Vanaf 2011 ontvangen de bewoners van de deelnemende gemeenten de gecombineerde belastingaanslagen. Voordeel van de nieuwe organisatie is bovendien, dat het aanvragen van kwijtschelding ook in één keer kan plaatsvinden.

Leiden Nieuws Regio


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×