Veel archieven Zuid-Holland niet openbaar

Veel gemeentearchieven in Zuid-Holland zijn niet toegankelijk en openbaar. Uit het Verslag van de Randstedelijke provinciale archiefinspecties 2007-2008, blijkt dat het archief van 35 van de in totaal 77 Zuid-Hollandse gemeenten niet voldoet aan de Archiefwet uit 1995. Volgens die wet moeten archieven na 20 jaar openbaar toegankelijk gemaakt worden. Alle archiefstukken van voor 1989 moeten dit jaar dus zijn geordend en geïnventariseerd. Ook moeten ze zijn overgebracht naar een openbare archiefbewaarplaats. Bij 45% van de Zuid-Hollandse gemeenten is dat onvoldoende gebeurd. Verder blijkt uit het verslag dat veel regionale archiefdiensten tekort schieten in het wettelijke toezicht op de kwaliteit van gemeentearchieven. Daardoor dreigt waardevolle informatie over gemeenten verloren te gaan. Dit geldt vooral voor de overgang van papieren naar digitale archieven en de wettelijke overbrenging van archieven naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats.

Wel is 87% van de gemeentearchieven aangesloten bij een professionele archiefdienst. Tenslotte blijkt uit de archiefinspecties dat het publieksbereik en het beheer van historische archieven vooruit is gegaan. Doordat steeds meer archieven via internet te raadplegen zijn, is het aantal mensen dat in de archieven duikt, gestegen. Dat komt ook doordat steeds meer archieven samenwerken met musea, scholen en bibliotheken.

Nieuws Regio


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×