Vrij baan voor bedrijventerrein Oostvlietpolder

De door de provincie Zuid-Holland tijdens diverse zittingen bij de Raad van State verkondigde leugens over de constructie van de Lammebrug zijn niet voldoende om de uitspraak van 19 november 2008 te herzien. Dat heeft de RvS besloten. Daarmee worden de Vrienden van de Oostvlietpolder in het ongelijk gesteld en ligt de weg open voor een bedrijventerrein in de polder. Bij de behandeling door de Raad van State van het herzieningsverzoek Oostvlietpolder op 16 juni 2009 is onomstotelijk vast komen te staan dat de provincie Zuid-Holland geen onderzoek heeft gedaan naar de draagkracht van de Lammebrug als daar een vierde extra rijstrook op wordt aangelegd. Die vierde rijstrook is cruciaal voor een goede verkeersontsluiting van het geplande industrieterrein in de Oostvlietpolder.

Omdat de VVO in april 2005 aanwezig was bij een informatieavond over de Rijnlandroute, waar de provincie had meegedeeld dat de Lammebrug niet geschikt was voor een vierde rijstrook, was er geen sprake van een nieuw feit. daardoor had de RvS juridisch gezien geen mogelijkheid het herzieningsverzoek toe te kennen. Hoe het bestemmingsplan nu praktisch uitgevoerd gaat worden is onduidelijk. De brug kan immers de benodigde extra rijstrook niet dragen.

De VVO spreekt van een zwarte dag: “Omdat we juridisch heeft verloren, maar ook omdat overheden door het achterhouden van informatie en door het verkondigen van leugens hun gelijk weten te halen. Het is dus een nog veel zwartere dag als het gaat om de betrouwbaarheid die burgers van hun overheid mogen verwachten.” De VVO hoopt dat de Leidse collegepartijen afzien van de aanleg van het bedrijventerrein. “Immers, er is nu wel toestemming, maar alleen dankzij list en bedrog.”

Leiden Oostvlietpolder


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×