Bedrijven leggen wensen vast in brochure voor de politiek

De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 zijn voor het bedrijfsleven in Rijnland aanleiding om nu al hun wensen kenbaar te maken aan de politieke partijen, zodat deze een plekje kunnen krijgen in de verschillende verkiezingsprogramma’s. Bedrijfsleven Rijnland heeft daarom een brochure gemaakt waarin de wensen van het bedrijfsleven centraal staan. In de brochure wordt een koppeling gelegd tussen de groeiende woonregio en de ruimte voor ondernemen in Rijnland. Het bedrijfsleven wil dan er een goede balans van wonen en werken is van zeer hoge kwaliteit. Het aantal banen in de regio Rijnland is lager dan de beroepsbevolking en die (beroeps)bevolking zal nog blijven toenemen als gevolg van de grote woningbouwopgave. “Om een goede balans tussen wonen en werken te creëren, moet de ontwikkeling van ruimte voor bedrijven hier parallel aan lopen. Naast efficiënt ruimtegebruik en herstructurering van bestaande locaties moeten er voldoende nieuwe kantoorlocaties en bedrijventerreinen beschikbaar komen,” aldus de brochure. Daarnaast is een goede bereikbaarheid voorwaarde voor alle geplande ontwikkelingen. De infrastructuur in de regio schiet tekort daar waar het gaat om capaciteit en onderlinge aansluiting. Het motto blijft dan ook: “Eerst bewegen, dan bouwen!”

Andere onderwerpen die de ondernemers onder de aandacht willen brengen zijn vermindering van de regeldruk, veilig ondernemen, toerisme en recreatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen en samenwerking in de regio. Het bedrijfsleven is van mening dat afstemming en samenwerking tussen gemeenten onderling en tussen de regio’s Holland Rijnland en Rijnstreekberaad noodzakelijk is. “Het vergroot de regionale bestuurlijke slagkracht die van belang is voor een gezonde ontwikkeling van economie en werkgelegenheid.”

Het platform waarin de wensen tot stand zijn gekomen, bestaat uit de ondernemersorganisatie Vereniging Bedrijfsleven Duin- en Bollenstreek (VBDB), de gezamenlijke ondernemersverenigingen in de Alphense en de Leidse regio, VNO-NCW Rijnland en Kamer van Koophandel Den Haag. De brochure is eveneens verspreid onder alle raadsleden en de besturen van politieke partijen van de gemeenten in de regio Rijnland.

Nieuws Regio


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×