Eerste stap sportaccomodatieplan afgerond

De eerste stap om tot een integraal sportaccomodatieplan te komen, is afgerond. Alle Leidse sportaccomodaties zijn in kaart gebracht, waarbij ook de kosten die nodig zijn om deze in stand te houden, geïnventariseerd zijn. In dit overzicht zijn bovendien de gevolgen voor de accommodaties uit de Sportnota 2006 – 2010 verwerkt. De tweede stap houdt in, dat op basis van deze inventarisatie het daadwerkelijke integrale sportaccommodatieplan opgesteld wordt. In dit plan wordt een aantal onderwerpen uitgewerkt, waaronder: het actualiseren en verfijnen van de meerjaren onderhoudsplannen; een beleidskader op het gebied van de sportaccommodaties en de investeringen die hiermee gemoeid zijn; een meerjaren investeringsplan voor sportaccommodaties.Met behulp van dit plan kan Leiden de middelen voor onderhoud en investeringen in de sport de komende jaren gecombineerd inzetten.

In juli vorig jaar aanvaardde de gemeenteraad bij de vaststelling van de Perspectiefnota, een motie waarin het college gevraagd is een integraal sportaccommodatieplanop te stellen.

Leiden Nieuws Sport


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×