Leiden zes miljoen in de plus

De jaarrekening 2008 van de gemeente Leiden sluit af met een positief resultaat van € 6 miljoen. Het College van B&W zal bij de behandeling in de gemeenteraad met voorstellen komen waar het geld aan besteed moet worden. De 6 miljoen staat gelijk aan ongeveer 1% van de totale lasten van de gemeente. Het bedrag is het resultaat van bijvoorbeeld het voorlopig opheffen van spaarpotten voor onderhoud waar onvoldoende onderbouwing voor is. Dat betekent volgens de gemeente niet dat er minder aan onderhoud gedaan gaat worden. Ook is een inhaalslag gemaakt van € 2,3 miljoen ten behoeve van de dekking van opgebouwde verplichtingen in de pensioenvoorziening van voormalige wethouders. In totaal is er ongeveer € 4 miljoen aan extra inkomsten. Dit is opgebouwd uit rentevoordelen, extra middelen van het rijk en een voordeel door een gewijzigd belastingregime voor het sportbedrijf van € 0,9 miljoen. De uitgaven voor bijstand vielen circa € 2,8 miljoen lager uit dan geraamd.

Voor de Jaarrekening 2008 heeft de gemeente Leiden een goedkeurende accountantsverklaring ontvangen. Wethouder Jeugd, Welzijn en Financiën, Gerda van den Berg: “Het college heeft met veel ambitie maar ook met veel plezier uitvoering gegeven aan de opdracht waar zij voor stond. In het programmajaarverslag leggen we verantwoording af aan de gemeenteraad en hopen dat zij met ons van mening zijn dat 2008 een goed jaar is geweest. Wij weten allen dat 2009 in economisch opzicht een veel zwaarder jaar zal worden dan 2008 was. Ook aan Leiden zal de recessie niet ongemerkt voorbijgaan. Er staat nog veel op de Leidse wensenlijst en het is een uitdaging om hieraan zoveel mogelijk te voldoen.”

Leiden Nieuws


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×