Werkzaamheden Willem de Zwijgerlaan

De werkzaamheden voor de herinrichting van de Willem de Zwijgerlaan zijn in volle gang. Op dit moment wordt gewerkt aan de vernieuwing van het kruispunt Sumatrastraat / IJsselmeerlaan. Maandag start Gasunie met werkzaamheden tussen de IJsselmeerlaan en de Gooimeerlaan. Gedurende de werkzaamheden is de Willem de Zwijgerlaan vanaf de Zijlbrug tot de kruising Gooimeerlaan versmald. Gasunie gaat de bestaande gasleidingen verleggen naar de noordelijke ventweg van de Willem de Zwijgerlaan. Hiervoor wordt een nieuwe gasleiding aangelegd. Deze leiding, die in totaal 520 meter lang is, wordt op locatie in elkaar gezet. Vervolgens wordt de buis in het weekend van 5 en 6 juni onder de grond getrokken. De werkzaamheden duren tot en met 3 juli 2009 en vinden plaats tussen de IJsselmeerlaan en de Gooimeerlaan.

In maart is al begonnen met de werkzaamheden aan het kruispunt IJsselmeerlaan / Sumatrastraat, Hierdoor is de aansluiting Willem de Zwijgerlaan/Sumatrastraat tijdelijk komen te vervallen. De werkzaamheden aan het kruispunt duren tot 9 juni.

Verkeersmaatregelen
De Willem de Zwijgerlaan blijft gedurende de werkzaamheden altijd toegankelijk voor verkeer. Wel zijn door de rijstroken tussen de Zijlbrug en de IJsselmeerlaan vanaf maart versmald tot 1 rijstrook per rijrichting. In verband met de werkzaamheden aan de gasleiding wordt de versmalling vanaf 11 mei uitgebreid tot aan de Gooimeerlaan. De kruising met de Kooilaan blijft tijdens de werkzaamheden toegankelijk. Er geldt een maximum snelheid van 30 kilometer per uur.

Meer informatie over de herinrichting van de Willem de Zwijgerlaan is te vinden op www.leiden.nl/willemdezwijgerlaan.

Leiden Nieuws


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×