Politiek debat over homozaken

Zondagmiddag gaan lokale politici, vertegenwoordigers van Portaal en Libertas Leiden en van COC Leiden tijdens een politiek debat de degens kruisen met elkaar én met het aanwezige publiek. Aan de orde zijn zaken als het Leidse homo-emancipatiebeleid en een woonvoorziening voor oudere homo’s en lesbo’s. De leiding van het debat is in handen van Peter Bootsma, voorziter COC Leiden.

Roze Woonvoorziening Leiden
Sinds enige tijd werkt een groep vrijwilligers van COC Leiden hard aan het project Roze Woonvoorziening Leiden. Doel van het project: een Leidse woonvoorziening voor roze ouderen die zelfstandig willen wonen maar met mogelijkheden voor verzorging, en met een aantal gemeenschappelijke voorzieningen. Dit sluit aan bij het Leidse Stimuleringsplan winkelen, wonen, welzijn en zorg, dat eind vorig jaar is vrijgegeven voor inspraak. In het Stimuleringsplan zegt de gemeente met woningcorporaties prestatieafspraken te willen maken woningen voor onder meer ouderen: die moeten er binnen een paar jaar komen.

Eind januari heeft COC Leiden op dit Stimuleringsplan gereageerd. Tegelijkertijd is aan de gemeente een profielschets voor de Roze Woonvoorziening Leiden aangeboden. COC Leiden wil graag afspraken maken om deze Roze Woonvoorziening te realiseren. In de profielschets staat dat COC Leiden met name huurwoningen in de sociale sector wil realiseren. Oftewel: bouwen voor mensen die op de ‘vrije markt’ vrijwel geen kans hebben. Hoe wordt hierover gedacht door Portaal, Libertas, door het college van B&W, en door de diverse partijen in de gemeenteraad? Moet de gemeente Leiden toestemming geven om af te wijken van het reguliere woonverdeelsysteem, of zijn er ook andere manieren? Hoe wordt ervoor gezorgd dat een roze woorziening er over een aantal jaar gewoon ís?

Verantwoordelijk wethouder Gerda van den Berg (PvdA), Christoffel Klap (raad van bestuur Libertas Leiden) Frits van Oosten (directeur Portaal) en Peter van Eeten (COC Leiden) treden hierover met elkaar in debat. Natuurlijk kan ook het aanwezige publiek aan het debat deelnemen.

Koploperovereenkomst
En wat is eigenlijk de rol van de gemeente Leiden in het lokale homo-emancipatiebeleid? De koplopersgelden die minister Plasterk beschikbaar heeft gesteld, worden in Leiden doorgesluisd naar COC Leiden. Eind oktober hebben wethouder Gerda van den Berg en Peter Bootsma namens COC Leiden in een overeenkomst afgesproken wat het COC met die gelden gaat doen.

Zo’n constructie is aan de ene kant mooi voor het COC, maar aan de andere kant komt de verantwoordelijkheid voor homo-emancipatie in Leiden daardoor wel zwaarder bij COC Leiden te liggen. Als vrijwilligersorganisatie heeft COC Leiden beperkte mogelijkheden. Welke verantwoordelijkheid zou de gemeente eigenlijk moeten hebben voor het belang van seksuele diversiteit bij uiteenlopende onderwerpen als de aandacht die hiervoor is bij het politiekorps Hollands Midden, of de manier waarop in Leiden de WMO wordt ingevuld?

Twee gemeenteraadsleden, Arend-Jan Sleijser (VVD) en Roos van Gelderen (SP), en wethouder Gerda van den Berg (PvdA) zullen over dit onderwerp de degens kruisen. En ook bij dit onderwerp geldt: wat vindt het aanwezige publiek er eigenlijk van?

Programma
15.30 uur Inloop, thee en koffie

16.00 uur Debat: Roze Woonvoorziening Leiden

Deelnemers:

Gerda van den Berg (wethouder gemeente Leiden, PvdA)
Christoffel Klap (directeur Portaal )
Frits van Oosten (raad van bestuur Libertas Leiden)
Peter van Eeten (werkgroep Roze Woonvoorziening van COC Leiden)

16.30 uur Debat: Homo-emancipatiebeleid in Leiden

Deelnemers:

Gerda van den Berg (wethouder gemeente Leiden, PvdA)
Arend-Jan Sleijster (gemeenteraadslid, VVD)
Roos van Gelderen (gemeenteraadslid, SP)

17.15 uur  Borrel

Leiden Nieuws


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×