PvdA Leiden richt 'Oude Socialisten' op

Bij de PvdA Leiden wordt op de jaarlijkse 1-mei-viering de Oude Socialisten opgericht. In het Volkshuis zal tussen 15.00 en 17.00 uur een feestelijke presentatie plaatsvinden. De Oude Socialisten, naar voorbeeld van de Jonge Socialisten, zullen die dag hun manifest bekend maken. Oud Tweede Kamervoorzitter Dick Dolman zal de middag openen. Ook zal er een toespraak zijn van de voorzitter van de Jonge Socialisten, Sven Stevenson. Iedereen (oud en jong, lid en niet-lid) is welkom.

Oude Socialisten
Woordvoerder Ton Kohlbeck: “We zijn een groep mensen die vanuit dezelfde idealen en vanuit ongeveer hetzelfde punt op hun levensweg menen dat hun gezamenlijke werkkracht, ervaring en inzichten een toegevoegde waarde kunnen hebben voor de samenleving. Vanuit onze gezamenlijke ervaren idealen zullen we ons oordeel vormen over maatschappelijke situaties, ons inzetten voor veranderingen die we noodzakelijk achten, en waar nodig politieke strijd leveren om die veranderingen dichterbij te brengen. We zijn geen nieuwe ouderenpartij. We voelen ons over het algemeen vertegenwoordigd door de PvdA; we herkennen ons in het beginselprogramma van die partij. We zijn niet allemaal lid van die partij, maar dat is nog geen reden om dan maar een nieuwe partij op te richten – er zijn al politieke dwaallichten en splijtzwammen genoeg in Nederland.”

De Oude Socialisten starten met een groep binnen de afdeling Leiden, maar inmiddels hebben meerdere PvdA-afdelingen in het land interesse getoond om zich aan te sluiten. De Oude Socialisten willen, net als de Jonge Socialisten, vaste spreektijd op PvdA Congressen krijgen.

1 mei viering
Tijdens de 1 mei viering zal er een feestelijke presentatie zijn van de Oude Socialisten. Oud-voorzitter van de Tweede Kamer Dick Dolman zal een feestrede houden, het manifest van de Oude Socialisten zal bekend gemaakt worden, Leidse PvdA-afdelingsvoorzitters van de afgelopen decennia komen aan het woord en er zullen strijdliederen gezongen worden met het koor Jan en Alleman. Na afloop zal een grote groep de stad ingaan om de traditionele 1-mei-roos aan ouden in de stad te brengen, die niet aanwezig konden zijn.

Leiden Nieuws


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×