Vragen D66 over niet uitgevoerde plannen Transvaal

D66 legt het college vragen voor over de niet nagekomen plannen in Transvaal. Begin vorig jaar ontvingen de bewoners een brief van de gemeente, over een aantal kleinschalige verkeersmaatregelen die binnenkort genomen zouden worden. Het betrof onder meer de aanleg van een trottoir en een fietssuggestiestrook aan de noordzijde van de Morsweg, de afsluiting van de doorgang van de Lopsenstraat naar de Oude Veelade omsluipverkeer tegen te gaan, en verandering van de rijrichting in de Lopsenstraat, President Steinstraat en Paul Krugerstraat. Over alle maatregelen had aldus D66 uitvoerig overleg met de bewoners plaatsgevonden. Hoewel de plannen al een jaar geleden aangekondigd waren, kregen de bewoners onlangs te horen dat de raming voor de werkzaamheden te hoog uitgevallen is.

Namens zijn partij merkt fractielid Paul van Meenen op, dat bewonersbrieven moeten gaan over kleinschalige maatregelen, die op korte termijn moeten worden uitgevoerd. Hij wil weten of het college die mening deelt en waarom er sinds de laatste brief een jaar is verstreken, zonder dat er iets is gebeurd. Worden de plannen nog uitgevoerd? Ook wil hij weten waarom de kosten niet geraamd zijn, voordat de plannen werden besproken met de buurt en waarom niet van te voren gekeken is of de maatregelen wel betaalbaar zouden zijn. Van Meenen vraagt verder: “Waarom is een financieel tekort op de uitvoering van kleinschalige verbeteringen ten behoeve van de verkeersveiligheid wel een bezwaar terwijl een voorzien geschat tekort van 4,7 miljoen euro (blz. 77 voorontwerp bestemmingsplan Transvaal) op de uitvoering van een parkeergarage geen bezwaar is? Is er een verband tussen het plotseling schrappen van kleine projecten in de wijken en de geschatte tekorten op de grote prestigieuze projecten van het college?”

Leiden Nieuws


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×