Actiepunten Bereikbaarheid en Parkeren CDA

Tijdens het CDA-café van afgelopen dinsdag heeft fractievoorzitter Arjen Bonestroo het CDA-7puntenplan Bereikbaarheid en Parkeren gepresenteerd. In bijzijn van minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven en de voorzitter van BV Leiden Arjen Vels, lichtte hij de actiepunten toe.Ten eerste wil de partij dat er voorbereidingen getroffen worden voor de realisatie van 500 extra parkeerplaatsen in de binnenstad. Daarnaast mogen er geen parkeerplekken verdwijnen, als er nog geen vervanging gerealiseerd is.

Ten tweede stelt het CDA voor met organisaties met grote parkeerterreinen, zoals de universiteit aan de witte Singel, het ROC bij de lammenschans en Achmea aan de Schipholweg, af te spreken dat het winkelend publiek in het weekend en op koopavond gebruik kan maken van deze terreinen. Daarbij kan Stadsparkeerplan voor vervoer zorgen.Ten derde dringt de partij aan op een snelle oplossing van het parkeertekort in wijken. De gemeente moet in overleg met de wijkverenigingen op zoek naar mogelijkheden om het parkeeraanbod uit te breiden. De wijk Roomburg heeft daarbij voorrang.Als vierde actiepunt noemt het CDA de ringstructuur. De partij dringt er op aan deze aan te vullen met de Ringweg Oost en indien haalbaar een tunnel. Ook is de snelle aanleg van de Rijnlandroute van belang en moet de binnenstad per fiets beter bereikbaar worden vanuit de omliggende gemeenten.De laatste drie actiepunten hebben betrekking op economie en ondernemerschap. Zo stelt het CDA in actiepunt 5 voor de bedrijventerreinen in de stad, waaronder -de Waard en Rooseveltstraat te behouden voor dienstverlenende economische sectoren.Ten zesde verzoekt het CDA te zorgen voor een opvolger van de Groenoordhallen, waar grote evenementen gehouden kunnen worden. Een voorbeeld van een locatie is het gebied naast Holiday Inn.Tenslotte dringt de partij er in actiepunt 7 op aan de financièle- en administratieve lasten van ondernemers te verlagen, door algemene regels te stellen in plaats van een vergunningensysteem en door uitvoering van het CDA-voorstel voor kwijtschelding van lokale lasten voor kleine MKB ondernemers. Al deze punten legt het CDA aan de gemeenteraad voor.

Leiden Nieuws


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×