Meer overtredingen bij Handhavingsestafette

Vorige week donderdag en vrijdag werd de landelijke handhavingsestafette gehouden, verschillende handhavers voerden gedurende 24 uur onaangekondigde controles uit op het naleven van o.a. de milieuwetgeving. In Leiden gingen wethouder John Steegh en Gedeputeerde Leen van der Sar mee, ze waren aanwezig bij de controle van een electronicabedrijf. Alles bleek daar in orde te zijn. Van der Sar: “Enthousiaste werknemers leveren goed werk, dat zag ik vandaag bij de bedrijven die ik bezocht. Ook de handhavers waren enthousiast over de samenwerking. Dat bevordert de kwaliteit van de handhaving en versterkt de samenwerking op andere momenten.” Over het algemeen zijn er dit jaar meer grote overtredingen geconstateerd dan vorig jaar tijdens de estafette.

In de regio Holland Rijnland werd de estafette uitgevoerd door de Milieudienst West-Holland, de regiogemeenten, de politie, het hoogheemraadschap van Rijnland, de provincie en de VROM-inspectie. Bij 15 projecten werden in totaal 106 controles uitgevoerd. In totaal zijn er 90 overtredingen geconstateerd, waarbij 8 keer proces verbaal is opgemaakt en 56 zaken bestuursrechtelijk worden afgehandeld, in de vorm van schriftelijke waarschuwingen. In tegenstelling tot vorig jaar constateerden de handhavers wel enkele grotere overtredingen:

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×