Reconstructie: Julian Hume

Naturalis op expeditie naar Mauritius

Op vrijdag 2 juni vertrekt een internationaal onderzoeksteam voor een 32-daagse expeditie naar Mauritius. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis maakt ook onderdeel uit van het expeditieteam. De expeditie is een vervolg op de bijzondere vondst in het najaar van 2005, toen Nederlanders op Mauritius uniek Dodo-materiaal vonden. Het doel van de expeditie is een reconstructie te maken van de wereld waarin de Dodo (Raphus cucullatus) leefde, voordat de mens voet aan land zette op Mauritius en de dodo uitroeide. Bovendien hoopt men meer licht te kunnen werpen op de oorzaken van het verdwijnen van de dodo en zijn ecosysteem.

Het op 28 oktober 2005 gevonden materiaal bestond uit een onaangetaste laag botten en botanisch materiaal, waaronder Dodo-resten. Het materiaal is tot 3000 jaar oud. Op Mauritius zijn in de 20ste eeuw eerder Dodo-botten gevonden, maar er is nooit enig onderzoek verricht naar de geologie en ecologie van de vindplaats. Dit soort onderzoek is noodzakelijk om het landschap, de fauna en de flora te reconstrueren en te achterhalen of de dieren ten gevolge van een natuurramp massaal aan hun einde zijn gekomen. De eilanden van de Mascarenen groep, waartoe ook Mauritius behoort, zijn uniek in hun soort. Het betreft hier hoogst waarschijnlijk de enige vindplaats van Dodo-resten.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×