Onderzoek naar effect 'Leiden ruimt op'

De rekenkamercommissie Leiden gaat de komende tijd onderzoeken of het beleid gericht op de zorg voor een schone stad is geslaagd. Onderzocht wordt of voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd, doelstellingen zijn bereikt en of het gevoerde beleid effectief is gebleken. In het Grote Steden beleid (GSB) was één van de prioriteiten van het gemeentebestuur een schone en opgeruimde stad. Onder het motto ‘Leiden ruimt op!’ heeft de gemeente de afgelopen vier jaar in samenwerking met bewoners, bedrijven en scholen de stad extra schoongemaakt en opgeruimd. De activiteiten waren gericht op het aanpakken van ondermeer zwerfafval, troep rondom wijkcontainers, hondenpoep, onkruid en graffiti/wildplakken.

De rekenkamer wil nu onderzoeken of alle inspanningen in het kader van ‘Leiden schoon’ zichtbare resultaten heeft opgeleverd en of ze effectief zijn geweest. De uitkomsten van het onderzoek worden na de zomervakantie verwacht. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op www.rekenkamerleiden.nl .

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×