SP tegen versoepeling jacht

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland willen de jacht en bestrijding van een groot aantal dieren flink versoepelen. De provincie wil dat er een vrijstelling wordt verleend zodat grondgebruikers geen ontheffingen meer hoeven aan te vragen om een aantal soorten te bestrijden. De SP in Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft geen goed woord over voor de plannen die het mogelijk maken de jacht op een fors aantal dieren te vergemakkelijken. Volgens statenlid Bart Vermeulen is dat voor een drietal ganzensoorten volledig in strijd met de Flora en Faunawet.

In deze wet staat dat er pas sprake kan zijn van bestrijding wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat, door bijvoorbeeld de brandgans, de kolgans en de grauwe gans op de vrijstellingenlijst te plaatsen, zijn deze diersoorten in feite vogelvrij. Voor een aantal andere diersoorten moet er voordat ze kunnen worden afgeschoten eerst nog wel gebruik worden gemaakt van preventieve middelen maar er kan niet worden gecontroleerd of er ook echt sprake is van schade die door de dieren zou worden aangericht.

Vermeulen vindt dat het beter is om gewoon te blijven werken met individuele ontheffingen. “Op die manier kunnen we controleren of de dieren terecht worden bestreden en geven we ze ook de bescherming die ze verdienen.” Hij ergert zich het meest aan het feit dat Gedeputeerde Staten deze maatregel willen doorvoeren om de administratieve lastendruk te verminderen.  Provinciale Staten beslissen later deze maand over de nieuwe regeling.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×