Burgerjaarverslag 2005 huis-aan-huis verspreid

Vanaf vandaag staat het Burgerjaarverslag op de website van de gemeente Leiden en is het verschenen in de dinsdag-editie van het Leids Nieuwsblad, dat huis-aan-huis verspreid wordt. In het Burgerjaarverslag informeert  burgemeester Lenferink de inwoners van Leiden over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening, over participatie, over inspraak en over de afhandeling van bezwaarschriften en klachten. Het verslag geeft aan de hand van enkele voorbeelden inzicht in wat er in 2005 o.a. gebeurde op het gebied van participatie en inspraak. Ook informeert de burgemeester de burger over de inspraak rondom de zoektocht naar opvang voor dak- en thuislozen. Bovendien geeft het Burgerjaarverslag aan wat er in 2005 met klachten en bezwaarschriften is gebeurd.

Het is dit jaar voor het eerst dat ook inwoners van Leiden in het verslag aan het woord komen.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×