Referendum over RijnGouweLijn

De inwoners van Leiden mogen zich alsnog in een referendum uitspreken over de RijnGouweLijn. Dat is één van de punten waarop de onderhandelaars van de Pvda, SP, GroenLinks en de ChristenUnie vandaag overeenstemming hebben bereikt. “Gezien het belang dat de onderhandelende partijen hechten aan draagvlak in de stad voor de RijnGouweLijn, hebben de onderhandelaars besloten dat er een referendum gehouden moet worden over dit onderwerp. Hierbij krijgt de Leidse bevolking de keuze voorgelegd tussen het tracé door de binnenstad en een tracé over bestaand spoor. Indien uit nader onderzoek mocht blijken dat dit laatste tracé geen reëel alternatief is, vervalt deze keuze en zal de Leidse bevolking zich in een referendum alleen kunnen uitspreken over het al dan niet doorgaan van het binnenstadstracé,” aldus burgemeester Lenferink in een toelichting op het tot nu toe bereikte onderhandelingsresultaat.

De onderhandelaars van de vier partijen willen dat de historische binnenstad autoluw wordt gemaakt om de aantrekkingskracht en leefbaarheid van de binnenstad voor bewoners en bezoekers te verbeteren. Daarbij zou parkeren voor bewoners en hun gasten mogelijk moeten blijven. Doorgaand verkeer en zoekverkeer zal zoveel mogelijk worden tegengegaan. Voor bezoekers komen voldoende goede parkeermogelijkheden in parkeergarages aan de rand van het kernwinkelgebied. Nader onderzoek moet uitwijzen wat op korte termijn daarvoor de mogelijkheden zijn.

“Leiden heeft geen gebrek aan parkeerplaatsen, maar het aanbod is niet overzichtelijk en de vindbaarheid onvoldoende. Een nieuwe parkeernotitie verkent de mogelijkheden van verplaatsing van de geplande parkeergarage aan de Lammermarkt naar het Nuonterrein, een parkeergarage onder de Garenmarkt, de toekomstige rol van het Stadsparkeerplan en de relatie tussen RijnGouweLijn, openbaar vervoer en parkeervoorzieningen,” aldus informateur Lenferink. Ook de geplande Morspoortgarage staat op het verlanglijstje van de onderhandelaars. Om doorgaand verkeer door de binnenstad verder te beperken, zijn de onderhandelaars voorstander van de Kanalenroute in plaats van doorgaand verkeer over de Hooigracht en de Zijlsingel. Uitgangspunt daarbij is dat de Sumatrastraat niet zwaarder belast mag worden dan nu het geval is.

De onderhandelaars zijn verder voorstander van een goede Oost-Westverbinding. Dat kan via een zoveel mogelijk ondertunnelde Rijnlandroute, de RijnGouweLijn en een verdubbeling van het spoor tussen Leiden-Utrecht.

Leiden havana


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×