Grootscheepse baggeroperatie

In mei wordt gestart met het uitbaggeren van de Rijn, de Zijl, de Haarlemmertrekvaart en een flink aantal Leidse grachten en singels. Het is alweer tientallen jaren geleden dat dit gebeurd is. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland en zijn vooral noodzakelijk om voldoende waterafvoer te realiseren waardoor de kans op wateroverlast afneemt. De actie is ook bedoeld om de wateren bevaarbaar te houden voor beroeps- en recreatievaart.

In totaal moet circa 315.000 m3 bagger worden verwijderd, dat zich uitstrekt over 30 km water. De meest vervuilde bagger wordt afgevoerd naar de Slufter op de Maasvlakte. Het overige wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Voor het verwijderen van de bagger wordt een aannemersbedrijf geselecteerd. Er wordt tijdens het baggeren getracht de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. De werkzaamheden duren tot eind 2007. Het Rijk draagt met een subsidie bij aan de baggerwerkzaamheden. Eenderde van de kosten vallen onder de Subbied subsidie regeling. Uitgebreide informatie over het baggeren zelf, de grachten, vaarten en singels die uitgebaggerd worden en de planning is vanaf april te vinden op de website www.baggereninleiden.nl  en op de sites van de gemeente Leiden en van Rijnland. Meer informatie: 071-306 3777 of per e-mail: baggereninleiden@rijnland.net  

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×