College breidt minimabeleid uit

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft vandaag een aantal uitbreidingen op het Minimabeleid 2006 vastgesteld. De uitbreidingen zijn een uitwerking van de moties die de Raad vorig jaar december heeft aangenomen bij de behandeling van het minimabeleid. Bovendien heeft het College besloten om ouderen die net niet tot de doelgroep van het minimabeleid horen, toch in aanmerking te laten komen voor een percentage van twee jaarlijkse uitkeringen: de Regeling eenmalige uitkering en de Regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen.

In de declaratieregeling zijn nu ook bezoeken aan de bioscoop, pretpark en dierentuin plus de bijkomende reiskosten opgenomen, het maximaal te vergoeden bedrag blijft per gezin EUR 200,-. Ook is het voor mensen die langer dan drie jaar op het minimum leven mogelijk bijzondere bijstand te krijgen voor de aanschaf van een televisie. Andere minima kunnen deze bijstand krijgen in de vorm van een lening. Ook is de schoolbijdrage voor middelbare scholieren verhoogd van EUR 125,- naar EUR 150,- per kind per jaar. Bovendien geldt de regeling nu ook voor basisscholieren, voor hen kunnen minima een vergoeding van maximaal EUR 75,- aanvragen. Tot slot kunnen minima ouder dan 65 jaar met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm gebruik maken van twee regelingen om hun besteedbaar inkomen te verhogen: de Regeling eenmalige uitkering en de Regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×